• Onze basis

  Innovatie in de zorg, samen met de zorg.

  Totem is een innovatie partner voor zorginstellingen, van ziekenhuis tot thuiszorginstelling. Totem ondersteunt innovatie managers in hun werk en we helpen project leiders om hun ideeën om te zetten in concrete producten. Dat doen we met behulp van wearable technologie. Op basis van data - verzameld met wearables - ontwikkelen we samen met patiënten, gebruikers en behandelaars gevalideerde concepten die kunnen worden omgezet naar concrete producten, diensten of processen. Totem heeft als doel om de zorg beter, slimmer en menselijker te maken. En als ingrediënten om dit doel te behalen gebruiken we techniek en creativiteit.

  Hoe doen we dat?

  Samen. Want dat is de beste manier om tot de beste oplossingen te komen. Daarnaast combineren we theorie en praktijk; we gebruiken innovatie modellen en methodologieën zoals Brainstorm Workshops, Hackathons, Design Thinking en Agile als bouwstenen om concreet een concept uit te werken. Niet als hip onderwerp om over te praten, maar om te doen. We zijn makers, geen consultants.

 • Onze uitgangspunten

  Open en eerlijk samenwerken

  Toegankelijk

  Iedereen moet toegang hebben tot technologie.

  Om dit te realiseren pushen we open source. De wearable uit eigen keuken is bijvoorbeeld volledig open source.

  Menselijk

  De mens staat centraal, technologie is dienend.

  De verleiding is groot om technologie te laten leiden, maar de wens van de gebruiker moet centraal staan.

  Gezamenlijk

  In een samenwerking, bereik je meer.

  Onze community bestaat uit techies, onderzoekers en creatieven en een netwerk van partners, die kennis en ervaring delen.

  Data driven

  Data output van wearables, is onze input.

  Veel producten geven informatie; data van hartritme en activiteit, etc. Maar het gaat niet om informatie, maar inzicht.

 • Wil je meer weten over de hardware van Totem?

   

   

 • Innoveren

  Stop met praten, start met doen.

  Innoveren is een proces, waarbij het team, de tools en de cultuur van een organisatie bepalen of innoveren een activiteit wordt. Of, dat het bij praten blijft.

   

  Totem helpt van innovatie een activiteit te maken. Totem helpt innovators bij concept ontwikkeling, op basis van wearable technologie in de zorg. We helpen organisaties met het laten werken van technologie voor hun organisatie en hun cliënten.

 • Totem aanpak

  Aanpak: openheid, agility en resultaatgericht

   

  Samen onderzoeken hoe met behulp van technologie een vraagstuk (deels) opgelet kan worden, dat is onze opdracht. En dat doen we in 3 stappen. Eerst samen het onderwerp bespreken en mogelijkheden onderzoeken, ideeën bedenken. Dan de meest kansrijke en impact volle ideeën toetsen op haalbaarheid, technisch maar ook alvast vooruitkijkend naar implementatie. De derde fase is het toetsen van de waarde in de zorg door een proof of concept te ontwikkelen en op de werkvloer te testen.

  1

  Ideathon

  De innovatie spieren los maken, de ideeën motor aanzwengelen, het stof van de creativiteit wegvegen…

  2

  Feasibility study

  De drempels meten, de weerstand voelen, de onmogelijkheden testen, mogelijkheden zoeken.

  3

  Value study

  Buitenspelen, een proof of concept maken, de eerste ervaring uit de praktijk, de (zorg) waarde toetsen.

  4

  Product maken

  Projectmatig werken, voldoen aan de regels, passend in het systeem, met certificering en stempels.

 • Wat zeggen anderen over Totem?

  Omdat Totem technologie open source is, is het mogelijk relatief gemakkelijk en tegen lage kosten hun kennis en de onze tot een prototype te brengen en daarna te verbeteren. Dat maakt innoveren leuker en minder ingewikkeld.

  Jorrit Ebben, Innovation Manager @ Siza

  Ontwikkelingen in de Geneeskunde gaan soms snel en zijn soms heel geavanceerd. Echter, voor alle diagnostiek geldt dat het van toegevoegde waarde moet zijn en niet te vergeten kosten-effectief. Het ECG is een bewezen effectieve diagnostische methode. Met de ECG van Totem wordt het eenvoudiger en goedkoper. Al met al een fantastisch instrument voor de patiënt, de arts en de onderzoeker.

  Iwan van der Horst, cardioloog @ UMCG

  Bij de helft van de gevallen van arbeidsongeschiktheid is langdurige stress of burn-out de oorzaak. Door te investeren in technologische ontwikkelingen verwachten we uiteindelijk mensen arbeidsgeschikt te houden. Dat is waar Movir naar streeft. De technologie en visie van Totem helpt ons in deze zoektocht waar dé oplossing niet voor het oprapen ligt.

  Louis van Drunen, directeur @ Movir

 • Uit de praktijk

  Cases van Totem

  Burnout

  Hoe kan de inzet van wearable technology bijdragen in het vroegtijdig identificeren van potentiële burnout kandidaten en voorkomen dat zij burn-out raken?

  Eén belangrijk uitdaging bij de behandeling van burn-out is de juiste zorg op het juiste moment. De complexiteit bij behandeling is niet de beschikbaarheid van interventies maar eerder dat de symptomen gemakkelijk worden genegeerd.

  Met ECG data, verzameld met de Totem ECG monitor, hebben we een algoritme ontwikkeld om HRV te meten, een indicator van stress. Maar dat is alleen een signaal functie. De uitdaging is gedragsverandering. Dat realiseren wij door gebruik te maken van cognitieve gedragsveranderingsmodellen. Mensen aan te zetten tot gewenst gedrag voordat het te laat is.

  Incident preventie

  Kunnen we het spanningsniveau meten van onze clienten die moeite hebben met het delen van hun emoties zodat we ons handelen hierop kunnen afstemmen?

  Sommige mensen met een beperking zijn slecht in staat om hun gevoel te delen. Dit kan resulteren in incidenten met hun zorgverlener. Voor een goede behandeling is de benaderingswijze namelijk van groot belang. Wij gebruiken hartritme variatie (HRV) als een indicator voor het niveau van spanning, net zoals bij de stress casus. Maar nu wordt de data niet gebruikt in de vorm van een app om gedrag te veranderen maar als input om de zorgverlener te informeren over de mate van spanning bij de client.

  Onafhankelijkheid

  Kunnen we wearable technology inzetten om een“dom apparaat” slim te maken en het leven van een Duchenne patient net een beetje minder complex te maken?

  De impact van de ziekte van Duchenne op een leven is enorm. De patiënt waar wij mee werken, kan bijvoorbeeld eigenlijk niet alleen deur uit. Hij wordt beamend en om verschillende redenen (vocht, slijmprop) moeten zijn longen letterlijk leeggezogen worden. Daar moet hij nu elke keer iemand voor bellen, dat kan pas als hij merkt dat hij te weinig zuurstof krijgt. Met een bewegingssensor en een algoritme maken wij het “domme” apparaat een beetje slimmer zodat het het proces eerder en automatisch ingezet kan worden.

  Inspanning

  Kunnen we de bewegingsactiviteit van onze revaliderende patient op een gedetailleerd niveau monitoren?

  Patiënten brengen ±80% van hun tijd in het ziekenhuisbed door in bed. Dit is ongezond. Het monitoren van activiteit van patiënten in en rond het bed was niet mogelijk met de huidige sensoren, wel met de Totem wearable, zo is gebleken tijdens een hackathon. In een project met een aantal ziekenhuizen ontwikkelen we een applicatie die activiteit - oa. zitten, staan, liggen, lopen - van patiënten meet en combineert met een persoonlijk trainingsschema en inzichtelijk geeft aan naasten. Om ook deze te kunnen betrekken in het proces.

  Vrijheid

  Kunnen we voorkomen dat parkinson patiënten in een ‘freeze mode’ komen en kunnen we hun gevoel van veiligheid en vrijheid vergroten?

  De effecten van Parkinson zorgen ervoor dat patiënten minder vertrouwen hebben in hun lichaam en dat maakt onzeker. Veel Parkinson patiënten ervaren een verstoorde loopcyclus resulterend in het effect van niet meer verder kunnen lopen. Dit kan meerdere minuten aanhouden. Samen met het Sophia Revalidatie Centrum en Cue2Walk, ontwikkelen we een oplossing om het vastlopen van het loopcyclus, freezing, te voorkomen. Door de loopcyclus te monitoren is een freeze te voorspellen en te voorkomen. Dit herstelt het zelfvertrouwen waardoor patiënten weer makkelijker de straat op durven.

 • Contact

  Ben je klaar met praten en klaar voor actie? Neem dan contact met ons op.

  Oudezijds Achterburgwal 237
  1012 DL Amsterdam
  +31(0)6 1425 7997
  All Posts
  ×